Main menu

LINGUATEAM - Centar za strane jezike je Vaš pravi izbor i prava adresa na koju ćete se obratiti kada odlučite poraditi na svojoj jezičnoj karijeri.

LINGUATEAM  je mjesto gdje se:
 
svakome kandidatu ponaosob poklanja pažnja  
uvažava predznanje svakog kandidata podjednako
svaki kandidat može da krene bez ikakvog znanja
uvažavaju Vaše stvarne jezične potrebe
uči jezik koji je relevantan u Vašem  životu
nastava odvija po  postulatima komunikacijske metode
koriste najnovija nastavna sredstva i materijali

LINGUATEAM   provodi programe u nastavi njemačkog jezika koji pomažu pojedincima u postizanju samostalnosti jezične kompetencije.
Procesi učenja i prenošenja znanja izuzetno su osjetljivo područje i mi im pristupamo uvažavajući naučne temelje i  prateći i analizirajući savremene trendove u nastavi.
Kvalitetni timski rad, profesionalno usavršavanje i kontinuirana razmjena znanja naše su temeljne vrijednosti. Redovno organizujemo interne forume i radionice na kojima kroz raspravu o problematičnim područjima i razmjenu praktičnih iskustava nastojimo još više unaprijediti kvalitetu nastave i procese prenošenja znanja. Potičemo atmosferu otvorenog dijaloga u kojoj je dobrodošla svaka sugestija i inicijativa.

Raditi u LINGUATEAM-u  znači živjeti s LINGUATEAM- om. Stalno učiti, profesionalno se razvijati i usvajati nova znanja i vještine. Dijeliti zajedničku viziju vrhunske kvalitete nastave, predanosti i istinskog entuzijazma za prenošenje, znanja jer je to jedini način ostvarivanja dugoročno stabilnog odnosa povjerenja.
LINGUATEAM – Centar za strane jezike je novi, tek nastali centar, koji uz kvalitetan nastavni tim želi da pruži što bolju kvalitetu nastave njemačkog jezika. Kako bismo održali visoke standarde kvalitete nastave u naš tim primamo profesore koji su svojim obrazovanjem i radom u nastavi dokazali spremnost da posao obavljaju predano, profesionalno i kvalitetno. Naš cilj je i dalje biti ne samo poželjan izbor za učenje stranih jezika, već i poželjan poslodavac. Kako bismo to postigli kontinuirano ulažemo u profesionalni razvoj i obrazovanje  naših profesora.
Centar zapošljava diplomirane profesore jezika, s obaveznim boravkom na stranom govornom području. Prije početka rada u LINGUATEAM-u, kandidati prolaze iscrpno školovanje koje pokriva kontrastivne radionice više nastavnih metoda i uči ih se kako prepoznati individualne potrebe polaznika, tj. kojem tipu učenika („Lernertyp“) njihov polaznik pripada. Samo dobra analiza potreba grupe koja je potom inkorporirana u nastavni program, a potom i sistemsko praćenje napretka, može garantovati rezultate.
Biti  profesor  u LINGUATEAM – Centru za strane jezike znači neprestano profesionalno usavršavanje i potpunu predanost u procesu prenošenja znanja.
LINGUATEAM nastavu izvodi po   programima, koji  razvijaju jezičnu samostalnost, samoinicijativu, sigurnost u kontaktiranju sa stranim partnerima i firmama.
LINGUATEAM svojim načinom rada Vas  vodi ka sticanju jezičnih znanja i vještina koje će Vam  osigurati samopouzdanje da što kvalitetnije obavite složene  zadatke na njemačkom jeziku i da se bez  ustezanja upustite u konverzaciju na njemačkom jeziku.
Profesori LINGUATEAM-a    su iskusni profesionalci s bogatim iskustvom u poduci njemačkog  jezika, koji izvode  i prilagođavaju programe prema potrebama klijenata.
                              

Znanje se množi dijeljenjem.

Kursevi

Prepotučite nas

Facebook Linguateam